ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង មិនគួរមើលរំលងចំណុចទាំងនេះឡើយ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង មិនគួរមើលរំលងចំណុចទាំងនេះឡើយ

ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង វាតម្រូវឱ្យអ្នកមានការលះបង់ខ្ពស់ ទាំងពេលវេលា ​និងទាំងកម្លាំងកាយចិត្ត ដើម្បីផ្តោតទៅលើតែអាជីវកម្មមួយនោះ។ ដំណើរការនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក ត្រូវបានចំណាយពេលយូរដើម្បីឱ្យអ្នកសិក្សា និងកសាងក្រុមការងារមួយដែលមានភាពរឹងមាំល្អ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការងារទាំងនោះដើរដោយរលូន។ ប៉ុន្តែក្នុងនោះអ្នកក៏ត្រូវប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនផងដែរ ព្រោះបើអ្នកហ៊ានតែប្រហែសតែបន្តិច នោះអ្នកនឹងអាចត្រូវបិទទ្វាអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយសារកំហុសតិចឬច្រើនដែលអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍។ ដូច្នេះកុំឱ្យកំហុសឆ្គងទាំងនេះមករារាំងអ្នកបានឱ្យសោះ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកំហុសឆ្គងដែលអ្នកគួរតែជៀសវាង៖ […]

៤ វិធីដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើង ៤ វិធីដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើង

ក្នុងស្ថានភាពជឿនលឿនដូចសព្វថ្ងៃនេះ កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នក និង អាជីវកម្មរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកផងទាំងពួងបានស្គាល់។ សព្វថ្ងៃនេះក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនីមួយៗពិតជាប្រឈមខ្លាំងណាស់ បើសិនជាយើងដើរមិនទាន់សម័យកាលនៃសង្គម។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រ៤ ដែលអាចឱ្យអ្នកយកទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង៖ ១. ការតាំងចិត្ត៖ មនុស្សជាទូទៅគោរព និង សរសើរលើបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើរទៅមុខបានយ៉ាងរលូន។ […]