៤ចំណុចដែលយុវជនគួរគិត ដើម្បីមានជំហរជីវិត និងហិរញ្ញវត្ថុ ៤ចំណុចដែលយុវជនគួរគិត ដើម្បីមានជំហរជីវិត និងហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចុប្បន្នយុវវ័យដែលមានអាយុចន្លោះ១៨ ទៅ២៥ឆ្នាំ ដែលអាចមានលទ្ធភាពកែប្រែ​ខ្លួនឯងឱ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានជំហរលើជីវិតហិរញ្ញវត្ថុបាន ពិតជាពិបាករកខ្លាំងណាស់ ព្រោះថាក្នុងវ័យនេះគឺជាវ័យដែលកំពុងសិក្សា និងជាវ័យដែលមនុស្សមានចិត្តក្តៅមិនសូវចេះគិតបានវែងឆ្ងាយ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាវ័យដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់។ ដូច្នេះហើយដើម្បីចេះរៀបចំអនាគតឱ្យបានល្អ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជួយកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឱ្យក្លាយជាមនុស្សមានជំហរម្នាក់បាន៖ ១. មានគោលដៅ៖ បើអ្នកគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះទេ នោះរឿងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក៏រឹតតែមើលមិនឃើញថែមទៀត ដូចនេះអ្នកត្រូវស្វះស្វែងរកឱ្យឃើញនូវគោលដៅរបស់ខ្លួន ហើយកំណត់វាឱ្យធំ និងរៀបចំវាឱ្យបានច្បាស់ […]

គន្លឹះដើម្បីការពារពីភាពខ្វះលុយចាយចុងខែ គន្លឹះដើម្បីការពារពីភាពខ្វះលុយចាយចុងខែ

តើអ្នកដឹងទេថា ការដែលទម្លាប់ចាយច្រើនជាមូលហេតុធ្វើឱ្យអ្នកខ្វះខាត ហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាជនយើងសព្វថ្ងៃកំពុងជួបប្រទះផងដែរ ដែលវាកើតឡើងមកស្ទើតែគ្រប់គ្នាទៅហើយ ពិសេសនោះគឺយុវវ័យនេះតែម្ដង។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលក្រុមការងារ Business Record បានរកឃើញនូវមូលហេតុ និងកំហុសដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្ត៖ សប្បាយមុនគិតពីអនាគត៖ អ្នកប្រហែលជាភ្លេចគិតពីគោលដៅនៅថ្ងៃខាងមុខហើយ ដូច្នេះអ្នកគួរតែគិតគូហើយនៅពេលនេះ អ្នកគួរតែកុំចង់សម្រេចភាពសប្បាយរីករាយជាមុន មុនពេលដែលអ្នកគិតពីអនាគតអី។ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលនេះមិនមែនជាទង្វើល្អដើម្បីរក្សាប្រាក់ទុកសម្រាប់តម្រូវការនៅថ្ងៃអនាគតឡើយ។ […]

៣វិធីដើម្បីរំលឹកអ្នកឱ្យចេះរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ៣វិធីដើម្បីរំលឹកអ្នកឱ្យចេះរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

បើទោះបីជាលុយមិនអាចទិញអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងឬក៏វាមិនមែនជាចុងបញ្ជប់នៃសុភមង្គលរបស់មនុស្សក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាក៏ជាតម្រូវការចំាបាច់មួយសម្រាប់មនុស្សដែរ។ អ្នកតែងតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឱ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នករីកចម្រើន ប៉ុន្តែអ្នកដូចជាភ្លេចគិតពីជំហានតូចៗដែលអាចជួយអ្នកឱ្យគ្រប់គ្រងហិញ្ញរវត្ថុបានល្អ។ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នករីកចម្រើន ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកបាន៖   ១. តាមដានការចំណាយរបស់អ្នក មានពេលខ្លះអ្នកមើលមិនឃើញពីការចំណាយបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកនោះទេ។ ហើយអ្នកក៏មិនដែលបានតាមដានលុយដែលអ្នកចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ ហេតុនេះហើយទើបអ្នកងាយនឹងចំណាយលើសលប់នៅពេលដែលអ្នកមិនដែលបានតាមដានការចំណាយរបស់អ្នក។ ដូចនេះអ្នកត្រូវតែអនុវត្តន៍ការតាមដានការចាយវាយរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងដឹងថារាល់ការចំណាយនោះវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់។ អ្នកអាចគ្រាន់តែសរសេររាល់ការចំណាយរបស់អ្នកទុក […]