៣ចំណុចដែលបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកដឹកនាំ ៣ចំណុចដែលបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកដឹកនាំ

មានអត្ថបទជាច្រើនដែលបានសរសេររៀបរាប់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបាននិយាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលទាក់ទង់ទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ បើយើងស្តាប់ទៅ វាហាក់ដូចជាងាយស្រួលក្នុង​ការរុករកវីធីដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ប៉ុន្តែវាមិនដូចនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតនោះទេ ព្រោះវាជារឿងដ៏សែនពិបាកបំផុតក្នុងការអនុវត្ត។ ដូចនេះទើបក្រុមការងាររបស់ Business Record បានខិតខំស្វែងរកនូវអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់មិត្តអ្នកអានដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមនូវគន្លឹះថ្មីៗ៖ បើកចិត្តស្តាប់អ្នកដទៃ៖ ដើម្បីយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការ និងការចង់បាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវតែក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែស្ដាប់។ ដូចនេះអ្នកត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានខ្ពស់បំផុតទៅលើមនុស្សដែលកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នក។ ជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការទៅមុខបានល្អ។ […]