ស៊ូ តុងប៉ $7

  • 2022-05-26 9:30:49
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 1165


នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ វាមិនត្រឹមតែផ្តល់ឱ្យអ្នកអានបានដឹង និងបានយល់ពីប្រវត្តិនៃការរស់នៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ស៊ូ តុងប៉ តែប៉ុណ្ណោះនោះទេ វាថែមទាំងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែល ស៊ូ តុងប៉ បានដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយផងដែរ។ ហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺសៀវភៅមួយក្បាលនេះក៏បានបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗជាច្រើនដែលអាចឱ្យអ្នកអានអាចយកទៅគិតពិចារណា និងប្រៀបធៀបពីតថភាពនៃសង្គមរស់នៅរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាអាច ឆ្លុះមើលខ្លួនឯងបានផងដែរ។ ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅមួយក្បាលនេះ វានឹងក្លាយទៅជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការដាស់តឿនខ្លួនឯងពីរឿងផ្សេងៗដែល អ្នកបានជួប និងបានយកទៅប្រៀបធៀបនឹងសង្គមសព្វថ្ងៃ ជាមួយនឹងសង្គមកាលពីសម័យកាល​ ស៊ូ តុងប៉ ថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នា ឬ ត្រូវគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ? ហើយថាតើយើងអាចយកគំនិតសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅនេះមកធ្វើជាគំរូបានប៉ុនណា?

មាតិកា៖

អារម្ភកថា 07

អំពីសៀវភៅ 10

១. ប្រវត្តិសង្ខេប 12

២. លទ្ធផលប្រឡងដ៏ស្មុគស្មាញ 16

៣. ដំណើរចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រី 27

៤. ដំណើរចាកចេញពីរាជវាំងទៅស្រុក ហ្វុង សៀង 34

៥. ការវិលត្រឡប់មករាជធានី និង ជម្លោះច្បាប់ថ្មី 56

៦. ដំណើរទៅស្រុកហាន ចូវ និង ការដោះលែងអ្នករាជការ 74

៧. ដំណើរចូលស្រុក ម៉ី ចូវ និង ការដោះស្រាយបញ្ហា 79

៨. ដំណើរចូលស្រុក ស៊ី ចូវ 86

៩. ជីវិតក្នុងស្រុក វ៉ាង ចូវ និង ការប្តូរឈ្មោះពី ស៊ូ ស៊ឺ ទៅជាស៊ូ តុងប៉ 105

១០.ដំណើរចូលស្រុកយូ ចូវ និង ដំណើរចូលរាជធានីវិញ 119

១១. ដំណើរចូលរាជធានីវិញ 127

១២. ដំណើរចូលស្រុក ហាន ចូវ ម្តងទៀត 159

១៣. ការវិលត្រឡប់ និង ការចាកចេញពីរាជវំាង 176

១៤. ដំណើរចូលស្រុក ទីង ចូវ 184

១៥. ការទម្លាក់ឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ 190

១៦. ដំណើរចាកចេញពីកោះ ហៃ ណាម និង ជីវិតចុងក្រោយរបស់ ស៊ូ តុងប៉ 197

១៧. សម្រង់គតិរបស់ ស៊ូ តុងប៉ 201

អំពីអ្នករៀបរៀង 205

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 208

…………………………………………………………………………………………………….

រៀបរៀង និង ស្រាវជ្រាវ៖ អ៊ុក ប៊ុនហ៊ាង

ប្រភេទ៖ ដឹកនាំ, អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

ប្រភេទក្រដាស៖ ពណ៌កាកអំពៅ

បោះពុម្ពលើកទី១៖ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២០

ទំព័រ៖ ២១០ ទំហំ៖ 11.5 X 17.5 (cm) 

តម្លៃ៖ ២៨,០០០៛

លេខសម្គាល់សៀវភៅ៖ ISBN 13 : 978-9924-9339-7-7

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ: