ផ្តើមពីសូន្យ $8

  • 2022-05-20 9:06:27
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 983


សម្រាប់សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺសិក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកសាងខ្លួនមុននឹងចាប់ផ្តើមប្រកបអាជីវកម្មអ្វីមួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាក្តីស្រមៃរបស់អ្នក។ សម្រាប់អត្ថន័យ និងចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះគឺកើតចេញពីរបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើន ដែលក្នុងនោះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៣ចំណុចធំៗរួមមាន៖ ការកសាងខ្លួនទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការកសាងសមត្ថភាព និងការចាប់ផ្តើមនៃការចេញរកស៊ីដំបូងៗ។ ហើយសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងនាំអ្នកឱ្យដើរទៅរកភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ក៏ដូចជារបៀបមួយចំនួនដែលអាចឱ្យអ្នកយកទៅអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការគិត និងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាក្តីស្រមៃរបស់អ្នក។

 


រៀបរៀងនិងស្រាវជ្រាវ៖ អ៊ុក ប៊ុនហ៊ាង

ប្រភេទ៖ រកស៊ី, ដឹកនាំ, អភិវឌ្ឍខ្លួន

ប្រភេទក្រដាស៖ ពណ៌កាកអំពៅ

បោះពុម្ពលើកទី១៖ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ពលើកទី២៖ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ពលើកទី៣៖ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ទំព័រ៖ ២២០ ទំហំ៖11.5 X 17.5 (cm)

តម្លៃ៖ ៣២,០០០៛

លេខសម្គាល់សៀវភៅ៖ ISBN – 13: 978-9924-933-91-5

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ: