បាក់ទឹកចិត្ត $2

  • 2022-05-21 9:02:25
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 1043


Depression ឬ ជាភាសារខ្មែរហៅថា ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត។ វាជាជំងឺមួយប្រភេទដែលមនុស្សទូទៅមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឬមិនសូវខ្វល់ខ្វាយថា ជំងឺមួយនេះវាកាចសាហាវ ប៉ុណ្ណានោះទេ។ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងជំងឺប្រភេទនេះវាសាហាវ ខ្លាំងណាស់ ព្រោះវាបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដែលបានកើតជំងឺមួយនេះរួចមកហើយ។ ក្នុងនោះហេតុផលចំបងដែលខ្មែរយើងជាទូទៅ មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំងឺមួយនេះ នោះក៏ព្រោះតែតាំងពីបុរាណកាលមកមនុស្សមិន ដែលស្គាល់ថា អ្វីទៅជា Depression ឬ ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនោះទេ ទើបតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលភាពទូលំទូលាយនៃបណ្តាញសង្គមបានធ្វើឱ្យមនុស្សដឹង និងស្គាល់ពីប្រភេទនៃជំងឺមួយនេះកាន់តែច្រើនឡើងៗ វាហូរចេញមកពីបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនជាច្រើនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវជំងឺមួយប្រភេទនេះ។

មាតិការ

អារម្ភកថា 06

សេចក្តីផ្តើម 08

១. ភាពខុសគ្នារវាងពិបាកចិត្ត និង បាក់ទឹកចិត្ត (Sad & Depression) 11

២. តើ Depression ជាអ្វី? 14

៣. មូលហេតុដែលមនុស្សកើតជំងឺ Depression 18

– ផ្នែកអាហារ

– ផ្នែកជីវសាស្រ្ត

– កត្តាខ្លួនឯង

៤. រោគសញ្ញានៃជំងឺ Depression 27

– ផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍

– ផ្នែករូបរាងកាយ និង សុខភាព

– លទ្ធផលការងារ

៥. វិធីសាស្រ្តក្នុងការព្យាបាល (កម្រិតស្រាល) 38

៦. បទពិសោធន៍ 49

ប្រភព 60

អំពីអ្នករៀបរៀង 62

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 65

…………………………………………………………………………………………………….

រៀបរៀង៖ អ៊ុក ប៊ុនហ៊ាង

ប្រភេទ៖ បទពិសោធន៍, អំពីជំងឺ

ប្រភេទក្រដាស៖ ពណ៌កាកអំពៅ

បោះពុម្ពលើកទី១៖ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ពលើកទី២​៖ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ភលើកទី៣៖ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រ៖ ៦៧ ទំហំ៖11.5 X 17.5 (cm)

តម្លៃ៖ ៨,០០០៛

លេខសម្គាល់សៀវភៅ៖ ISBN –13: 978-9924-9339-5-3 

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ: