ចំណីគំនិត $4.5

  • 2022-05-21 9:23:17
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 995


សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ចេះស្វែងរកខ្លួនឯង និង ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ហើយមួយវិញទៀតសៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីគន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក។

មាតិកា

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 06

១.​ កំណត់ហេតុ 09

២. បញ្ជីគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួន 15

៣. អត្តសញ្ញាណ 21

៤. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា 25

៥. ការប្រកាន់ 31

៦. មានមូលហេតុ និង គ្មានមូលហេតុ 37

៧. ជម្រើស 44

៨. ចំណងដៃ ចំណងកំហឹង 50

៩. ក្តារក្តីសុបិន ឬ ក្តារទស្សនវិស័យ 56

១០. ល្បឿនជីវិត 62

១១. ពេលមានវិបត្តិ 66

១២. ការចែករំលែក 70

១៣. ខ្ញុំពីម្សិល និងខ្ញុំថ្ងៃនេះ 74

១៤. ទឹកចិត្ត 78

១៥. ការទន្ទឹងរង់ចាំ 82

១៦. កម្លាំងចិត្ត 85

១៧. នារីក្នុងគ្រាកម្សត់ 88

១៨. ការដឹងគុណ 93

១៩. ពរ 97

២០. រូបរាងខាងក្រៅ 100

២១. បើខ្ញុំឈប់ត្រឹមនេះ 105

២២​. ខ្ញុំខ្លាច 108

២៣. មិនត្រូវ 112

២៤. អរគុណភាពក្រីក្រ 115

២៥. ការងារសង្គម 118

អំពីអ្នកនិពន្ធ 121

…………………………………………………………………………………………………….

និពន្ធ៖ ខន ស៊ាងហោ

ប្រភេទ៖ លើកទឹកចិត្ត

ប្រភេទក្រដាស៖ ពណ៌កាកអំពៅ

បោះពុម្ព​លើក​ទី២៖ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ទំព័រ៖ ១២៤ ទំហំ៖11.5 X 17.5 (cm)

តម្លៃ៖ ១៨,០០០៛

លេខសម្គាល់សៀវភៅ៖ ISBN 13: 978-9924-9293-2-1

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ: