សម្រង់គំនិតទាំង០៨ របស់លោក Elon Musk សម្រង់គំនិតទាំង០៨ របស់លោក Elon Musk

លោក Elon Musk អាចរាប់បានថាជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យម្នាក់ ដែលលោកមានក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តជាតិជាច្រើននៅក្នុងដៃ និង ធ្លាប់ប្រឡូងក្នុងការងារលំបាកៗជាច្រើន។ បើទោះបីជាលោកធ្លាប់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារមានវិបត្តិលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានប្រែក្លាយខ្លួនរបស់លោកឱ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់។ តើមិត្តអ្នកអានធ្លាប់ដឹងទេថា តើលោកបានផ្លាស់ប្តូជីវិតរបស់លោកដោយសារអ្វី? ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសម្រង់ពាក្យទាំង០៨​ របស់លោកដែលយើងអាចរៀនបាន៖​ ១. ក្រុមហ៊ុនដែលខ្លាំងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតផលិតផល ឬ សេវាកម្មដែលល្អគ្មានពីរ។ […]

សញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាអ្នករកស៊ី សញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាអ្នករកស៊ី

មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានក្តីស្រមៃ និងគោលដៅចុងក្រោយរបស់ជីវិតមិនដូចគ្នាទេ អ្នកខ្លះគិតចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យ អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកទីផ្សារឬជាសហគ្រិនមួយរូបដ៏ពូកែជាដើម។ ដូចនេះចំពោះអ្នកដែលគិតចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នករកស៊ីវិញ តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថា ពួកគេអាចក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីមួយរូបបាន? ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាពួកគេអាចក្លាយជាអ្នករកស៊ីម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យបាន៖ ជឿជាក់លើខ្លួនឯង និង ខិតខំប្រឹងប្រែង៖ ការដែរមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង វាគឺជាកម្លាំងជម្រុញមួយដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។​ ព្រោះវានឹងធ្វើឱ្យអ្នកដើរទៅមុខរហូតដោយគ្មានភាពរុញរាឡើយ […]

៤ វិធីដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើង ៤ វិធីដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើង

ក្នុងស្ថានភាពជឿនលឿនដូចសព្វថ្ងៃនេះ កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នក និង អាជីវកម្មរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកផងទាំងពួងបានស្គាល់។ សព្វថ្ងៃនេះក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនីមួយៗពិតជាប្រឈមខ្លាំងណាស់ បើសិនជាយើងដើរមិនទាន់សម័យកាលនៃសង្គម។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រ៤ ដែលអាចឱ្យអ្នកយកទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង៖ ១. ការតាំងចិត្ត៖ មនុស្សជាទូទៅគោរព និង សរសើរលើបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើរទៅមុខបានយ៉ាងរលូន។ […]