គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើការផងរៀនផង

  • 2022-08-27 8:43:16
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 578


នៅពេលដែលអ្នកក្លាយជានិស្សិតក្នុងមហាវិទ្យាល័យ អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនរស់នៅដោយឯករជ្យ។ ហើយអ្នកក៏ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់ជាងមុនមកលើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនផងដែរ។ ដូច្នេះហើយទើបអ្នកក៏ចាប់ផ្តើមគិតពីការងារ​រកប្រាក់បណ្តើរៗ គឺដើម្បីទទួលបានចំណូលខ្លះផង និង បទពិសោធន៍ការងារខ្លះផង ស្របពេលដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ។ ​ហើយទាំងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលធ្វើការបណ្ដើររៀនបណ្ដើរ ដែលអាចជាគំនិតខ្លះៗទុកគ្រាន់ពិចារណា។


គុណសម្បត្តិ

  • ទទួលបានបទពិសោធន៍៖ អ្នកនឹងបានឈ្វេងយល់ពីការរកការងារធ្វើ ក៏ដូចជាបានឈ្វេងយល់ពីដំណើរការការងារផងដែរ ហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលវាមិនមានបង្រៀននៅក្នុងសាលា។ ហើយវាក៏ធ្វើឱ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃផងដែរ។
  • ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន៖ វាអាចឱ្យអ្នកមានលទ្ធភាពអាចបង់ថ្លៃសាលាបានខ្លះ ក៏ដូចជាការចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវពឹងលើឪពុកម្តាយទាំងស្រុង។
  • រៀនពីជំនាញក្នុងការងារ៖ នៅពេលចេញធ្វើការ អ្នកនឹងប្រឈមនូវបញ្ហាការងារជាច្រើនដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ទាំងបញ្ហាការងារ និងបញ្ហាជាមួយអ្នករួមការងារជាមួយ ទាំងនេះហើយគឺជាជំនាញដែលអ្នកទទួលបានពីការងារ។ ដល់ពេលនោះអ្នកក៏នឹងដឹងដែរថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ពួកគេត្រូវការរកបុគ្គលិកបែបណា ដូចជាមនុស្សដែលចេះគោរពពេលវេលា, មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អ និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ។

គុណវិបត្តិ

  • ការសិក្សាធ្លាក់ចុះ៖ នេះអាចនាំឱ្យការសិក្សារបស់អ្នកមានការថយចុះ ព្រោះអ្នកត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការបំពេញការងារ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យការសិក្សារបស់អ្នកមានការធ្លាក់ចុះ។
  • សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់៖ ដោយសារតែអ្នកត្រូវបំពេញការងារឱ្យបានទាន់ពេល ស្របពេលនឹងការសិក្សាផងនោះ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែសម្រចចិត្តបោះបង់ការសម្រាករបស់អ្នកសិន ដើម្បីយកពេលទៅបំពេញការងារ និង កាសិក្សាឱ្យរួចរាល់ទាន់ពេល។ វាពិតជាពិបាកខ្លាំងក្នុងការបែងចែកពេលដើម្បីសម្រាក ព្រោះអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការសិក្សា និងការងារ ដែលចំណុចទាំងពីរនេះ វាសុទ្ធតែត្រូវការពេលវេលាច្រើន ទាំងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឱ្យអ្នកសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់។ ដូច្នេះតើអ្នកមានយល់បល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះ?

 

អត្ថបទ៖ វិសាល

——————————————–
ព័ត៌មានអំពីសៀវភៅ៖ https://bit.ly/3bj3sOX
តំណាងចែកចាយ៖ https://bit.ly/3cqLBJ5
——————————————–

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ: