រៀនបង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ

  • 2019-09-19 7:33:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 1144


បុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកនេះ ពួកគាត់អាចជោគជ័យបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ក៏ព្រោះតែពួកគាត់បានអនុវត្តនូវទម្លាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ហើយអ្នកប្រហែលជាកំពុងឆ្ងល់ហើយថា តើមានទម្លាប់អ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជោគជ័យបាន? អ្នកត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចបង្កើតទម្លាប់ទាំងនេះបាន ប្រសិនបើពួកគេពិតជាមានឆន្ទៈចង់មានទម្លាប់ទាំងនេះពិតប្រាកដមែន។ ហើយថាតើទម្លាប់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ? ខាងក្រោមនេះគឺជាទម្លាប់ដែលអាចឱ្យអ្នកយកទៅអនុវត្តន៍បាន៖

១. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានគោលដៅ។

២. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

៣. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានវិន័យ និងតឹងរឹងមកលើខ្លួនឯង។

៤. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលខិតខំរៀនសូត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនជានិច្ច។

៥. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលអានសៀវភៅជាប្រចាំ។

៦. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ។

៧. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រថុយប្រថានដែលប្រកបដោយចំណេះដឹង។

៨. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមិនបោះបង់ចោលក្តីស្រម៉ៃរបស់ខ្លួន។

៩. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។

១០. បង្កើតទម្លាប់ឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលចេះគិតវិជ្ជមានជានិច្ច។

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុនហ៊ាង

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

​សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ​ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ:


Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com