សាកលវិទ្យាល័យកំពូលៗទាំង១០ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ី

  • 2019-09-17 3:15:42
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 686


បើនិយាយដល់ការអប់រំ គឺយើងត្រូវនិយាយទៅដល់ការស្វែងរកសាលាណាដែលមានគុណភាពដើម្បីជម្រុញឱ្យចំណេះដឹងដែលយើងម្នាក់ៗទទួលបានមានស្តង់ដារខ្ពស់។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា ចំណាត់ថ្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យកំពូលៗទាំង១០ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩នេះ ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ី ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

១០. សាកលវិទ្យាល័យ Sungkyunkwan នៅកូរ៉េខាងត្បូង

០៩. សាកលវិទ្យាល័យ Seoul National នៅកូរ៉េខាងត្បូង

០៨. សាកលវិទ្យាល័យ The University of Tokyo នៅជប៉ុន

០៧. សាកលវិទ្យាល័យ Chinese University of Hong Kong នៅហុងកុង

០៦. សាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University, Singapore នៅសិង្ហបុរី

០៥. សាកលវិទ្យាល័យ Peking នៅចិន

០៤. សាកលវិទ្យាល័យ University of Hong Kong នៅហុងកុង

០៣. សាកលវិទ្យាល័យ The Hong Kong University of Science and Technology នៅហុងកុង

០២. សាកលវិទ្យាល័យ National University of Singapore នៅសិង្ហបុរី

០១.​​ សាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua នៅចិន៕

 

អត្ថបទ៖ បូ ទីន /being guru

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

​សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ​ដើម្បីចំនេះដឹង :



អានអត្ថបទ:


Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com