ហេតុផលទាំង១០ ដែលអ្នកត្រូវតែអានសៀវភៅ

  • 2019-08-29 7:09:16
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 912


តើនរណាដែលមិនដឹងថា បើចង់ក្លាយខ្លួនជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹង យើងត្រូវតែអានសៀវភៅនោះ ពិតណាស់ដែលមនុស្សជាទូទៅយល់យ៉ាងច្បាស់ពីប្រយោជន៏នៃការអានសៀវភៅ។ អ្នកត្រូវដឹងថាការអានសៀវភៅគឺជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ និងពង្រឹងលើវិស័យមួយនេះ។ ហើយនេះក៏ព្រោះតែការអានសៀភៅនឹងបង្កើតបាននូវធនធានមនុស្សជាច្រើនដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងដល់ប្រទេសជាតិផងដែរ។ ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក្តី ចុះហេតុអ្វីបានជាការអានសម្រាប់ប្រទេសយើងនៅតែមានកម្រិតទាប? សំណួរនេះគឺទុកឱ្យបងប្អូនដែលកំពុងអានអត្ថបទនេះយកទៅគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯង។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលកើតចេញពីការអានសៀភៅ៖

១. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកគិតបានជ្រៅ

២. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកមិនងាយនឹងចាញ់បោកគេ

៣. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកកើនបញ្ញា

៤. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ

៥. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំ

៦. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់លើខ្លួនឯង

៧. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកដើរទាន់សម័យកាល

៨. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកគិតបានវែងឆ្ងាយ

៩. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អ

១០. អានសៀវភៅច្រើន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកចេះគិតវិជ្ជមានច្រើន

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុនហ៊ាង

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

​សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ​ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ:


Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com