១២សំនួរដែលត្រូវសួរ និង មិនត្រូវសួរនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍ការងារ ១២សំនួរដែលត្រូវសួរ និង មិនត្រូវសួរនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍ការងារ

នៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍ អ្នកមិនត្រឹមតែឆ្លើយសំនួររបស់អ្នកសម្ភាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវសួរសំនួរទៅកាន់អ្នកសម្ភាសន៍ផងដែរ។ ដូច្នេះមុនទៅសម្ភាសន៍ អ្នកត្រូវត្រៀមសំនួរឲ្យបានល្អ ដើម្បីសួរទៅកាន់អ្នកដែលសម្ភាសន៍អ្នកផងដែរ ជៀសវៀងសំនួរអត់បានការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារ។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសំនួរដែលអ្នកមិនត្រូវសួរ និងសំនួរដែលអ្នកត្រូវសួរ៖ ១. ត្រូវសួរថា «អ្នកណា ដែលអ្នកត្រូវរាយការណ៍ជូន» នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានប្រធានជាច្រើន ដូច្នេះហើយត្រូវដឹងថា […]

វិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចេះទាញប្រយោជន៍ពីការអានសៀវភៅ វិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចេះទាញប្រយោជន៍ពីការអានសៀវភៅ

ការ​អាន​សៀវភៅគឺជាទម្លាប់​ដ៏ល្អមួយ​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប ព្រោះ​សៀវភៅបានផ្តល់​នូវ​ចំណេះដឹង​ជា​ច្រើនដែល​មិន​អាច​មើល​រំលង​បាន។ មនុស្ស​ដែល​អស្ចារ្យ​ជាច្រើននៅ​លើ​ពិភពលោក សុទ្ធតែ​មាន​ប្រភព​ពីការ​ចូលចិត្ត​អាន​សៀវភៅទាំងអស់។ ហើយនៅខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តខ្លះៗដើម្បីឱ្យអ្នក​អាន​ឆាប់​យល់ និង ​ចំណាយ​ពេល​ខ្លីក្នុងការជ្រើសរើសសៀវភៅល្អៗមកអាន៖ ​អាន​សេចក្តី​បញ្ចប់​មុន៖ ក្នុង​ជំពូក ឬ មេរៀន​នី​មួយៗតែង​ត្រូវ​បាន​អ្នក​និពន្ធ​សរសេរ​រៀប​រាប់​យ៉ាង​វែង​ឆ្ងាយដើម្បី​បកស្រាយ​ឱ្យអស់​សេចក្តី។ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​វិញ គឺ​មិន​មាន​បញ្ហា​អ្វី​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិនសូវ​មាន​ទម្លាប់​អាន​សៀវភៅ​ គ្រាន់តែ​ឃើញ​បែបនេះ​ក៏​លែង​ចង់​អាន​ទៅ​ហើយ។ ដូច្នេះដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នកមានដម្រុយ​ខ្លះៗមុន​ពេល​ចាប់ផ្តើម​អាន​អត្ថបទ​ទាំង​មូលនៃសៀវភៅអ្នក​គួរ​អាន​សេចក្តី​បញ្ចប់ជាមុន​សិន។ […]

Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com