ព្រីនស៍ ម៉ូឌើន ផ្លាហ្សា ប្រកាសបញ្ចប់ការសាងសង់ និងប្រគល់ខុនដូជូនដល់ម្ចាស់កម្ម​សិទ្ធិជាផ្លូវការ ព្រីនស៍ ម៉ូឌើន ផ្លាហ្សា ប្រកាសបញ្ចប់ការសាងសង់ និងប្រគល់ខុនដូជូនដល់ម្ចាស់កម្ម​សិទ្ធិជាផ្លូវការ

បើតាមតំណាងក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ អគារព្រីនស៍ ម៉ូឌើន ផ្លាហ្សា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ​តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តម ក្បែរស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ ស្ថិតក្នុងទីតាំងតំបន់ CBD ដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺចង់ប្រែក្លាយទីតាំងតំបន់ក្បាលថ្នល់នេះ ឱ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ធំមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជន និងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលចេះតែមានកំណើនឥតឈប់ឈរ។ ជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន […]

តើពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ជាអ្វី? តើពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ជាអ្វី?

ពន្ធនេះកំណត់លើដីដែលគ្មានសំណង់ និងដីដែលមានសំណង់បោះបង់ស្ថិតក្នុងទីក្រុងនានា និងក្នុងតំបន់ទាំង ឡាយដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីមិនបានប្រើប្រាស់។ ពន្ធដីធ្លីលើដីមិនបានប្រើប្រាស់ត្រូវបង់ដោយកម្មសិទ្ធិករ។ មូលដ្ឋានកំណត់ពន្ធគឺជាថ្លៃដីគិតតាមថ្លៃទីផ្សារតាមទីក្រុង និងតាមតំបន់នីមួយៗដែលវាយតម្លៃទៅតាមតម្លៃគិត ក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡាកំណត់ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីមិនបានប្រើប្រាស់យ៉ាងយឺតបំផុត នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា នៃឆ្នាំប្រមូលពន្ធ។ ពន្ធនេះត្រូវកំណត់តាមអត្រា ២% លើមូលដ្ឋានកំណត់ពន្ធដែលបានចែងក្នុងមាត្រា ៣០។ […]

អត្ថបទថ្មី

Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com