ផ្តើមពីសូន្យ / $8

  • 2020-02-02 8:29:40
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនទស្សនា 963


$8

តំណាងចែកចាយសៀវភៅ

ការពិពណ៌នា :

គឺជាសៀវភៅដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ៣ចំណុច ១.ផ្តើមនៃការដឹកនាំ ២.ផ្តើមនៃការកសាងខ្លួន ៣.ផ្តើមនៃការរកស៊ី

…………………………………………………………….

មាតិកា

ជំពូកទី០១៖ ដង្ហើមនៃការដឹកនាំ

១. បទពិសោធន៍របស់បុគ្គលល្បីៗ

១.១.    Abraham Lincoln៖ ភាពបរាជ័យដែលធ្វើឱ្យមនុស្សនឹកស្មានមិនដល់…………………

១.២.   Jack Ma៖ កុំតាំងខ្លួនជាអ្នកឆ្លាត………………………….

១.៣.​   រឿង ៣ យ៉ាងដើម្បីគិតឱ្យដូច Jack Ma………………….

១.៤.    ៤ ចំណុចរបស់ Jack Ma…………………………………

១.៥.    សកម្មភាពរបស់បុគ្គលល្បីៗដែលធ្វើជាប្រចាំ……………..

១.៦.    ភាពផ្ទុយគ្នារវាងបុគ្គលជោគជ័យ និងបុគ្គលបរាជ័យ……..

១.៧.   ៧ ចំណុចប្រើដើម្បីយកឈ្នះភាពទន់ខ្សោយ……………..

១.៨.    ទម្លាប់សាមញ្ញទាំង ៤ ដើម្បីកសាងភាពជោគជ័យ……….

១.៩.    ទម្លាប់ទាំង ៥ ដែលបុគ្គលល្បីៗតែងតែធ្វើមុនចូលគេង…..

១.១០. ហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្រាអែលខ្លាំង និងមានប្រជាជនពូកែៗ?…………

២. ទំព័រពង្រឹងសមត្ថភាព

២.១.   ១១ ចំណុចដែលអាចបង្កើននូវគំនិតច្នៃប្រឌិត…………….

២.២.   ៤ វិធីដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ………..

២​.៣.   សមត្ថភាពទាំង ១០ ដែលអ្នកត្រូវមាន…………………….

២.៤.   ៥ ចំណុចដែលយុវជនត្រូវមានមុនខ្លួនអាយុ ៣០ឆ្នាំ……..

២.៥.   ៥ វិធីដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារ……………………….

២.៦.   មនុស្ស ៥ ជំពូកដែលអ្នកគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយ…..

២.៧.   ៤ វិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលាឱ្យមានប្រយោជន៍……….

.ទំព័រនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

៣.១.   ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗរបស់នាយកប្រតិបត្តិ……………..

៣.២.   ចំណុចដែលបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អ្នកដឹកនាំ………….

៣.៣.   ៤ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលគួរឱ្យគោរព………

៣.៤.   វិធីទាក់ចិត្តបុគ្គលិកដែលអ្នកដឹកនាំគួរតែដឹង………………

៣.៥.   ៧ ក្បាច់របស់អ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ក្រុមការងារ………………..

៣.៦.   ៣ ចំណុចដើម្បីពង្រឹងក្រុមការងាររបស់អ្នក………………

. ទំព័រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគួរជៀសវាង

៤.១.    បើអ្នកខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំ នោះនឹងមានរឿងទាំងនេះកើតឡើង………………..

៤.២.   កំហុសដែលអ្នកមិនគួរឱ្យកើតមានជាលើកទី២…………

៤.៣.   រឿងទាំង ៤ ដែលសម្លាប់ការខិតខំរបស់បុគ្គលិក………..

ជំពូកទី០២៖ យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុ

១. វិធីដើម្បីពង្រឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន…………………….

២. ការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនចំណូល………………

៣. ការរៀបចំការចំណាយទាំង ៥ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹង…..

៤. ចង់សល់ប្រាក់ត្រូវចេះពីរបៀបសន្សំប្រាក់………………..

៥. មានវិធីអ្វីដើម្បីចេះចំណាយ? ……………………………..

៦. ហេតុផលនៃភាពខ្វះលុយចាយចុងខែ…………………….

ជំពូកទី០៣៖ ផ្តើមចេញរកស៊ី

១. សញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកស៊ី……

២. ចាប់ផ្តើមរកស៊ី ចាប់ផ្តើមរៀនសូត្រ………………………..

៣. សហការគ្នារកស៊ីត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចខ្លះ? ……………

៤. ធ្វើអាជីវកម្មស្របពេលកំពុងសិក្សា………………………..

៥. សហគ្រិនថ្មីថ្មោង

៥.១. ហេតុអ្វីម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវចេះបង្កើតគំរូអាជីវកម្ម(Business Model Canvas) ………………………

៥.២. ការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មបែបសាមញ្ញៗ…………….

៥.៣.   តិចនិកដើម្បីសន្សំការចំណាយសម្រាប់សហគ្រិនថ្មីថ្មោង………………………………

៥.៤.    ចាប់ផ្តើមរកស៊ីដំបូងត្រូវមើលទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះ? ……

៥.៥.    ៥ វិធីដើម្បីទាញចិត្តអ្នកចូលទុន…………………………

៥.៦.    ៧ រឿងដែលសហគ្រិនថ្មីថ្មោងត្រូវមាន………………….

៥.៧.   បើមានបំណងចង់ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ គួរជៀសវាងចំណុចទាំងនេះ………………………….

៥.៨.    សញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថា សហគ្រិនកំពុងឈរមាត់ជ្រោះ….

៥.៩.    ចំណុចដែលអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមួយដួលបាន…………..

៥.១០. ៣ ចំណុចដែលម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោងត្រូវប្រយ័ត្ន……….

៦. គន្លឹះរកស៊ី

៦.១.  មូលហេតុធ្វើឱ្យការលក់លើ Facebook Pageធ្លាក់ចុះ………………

៦.២.  គន្លឹះធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការដោយរលូន…….

៦.៣. គន្លឹះគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតអតិថិជន…………….

៦.៤.  គន្លឹះដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើង………………..

៦.៥.  អាជីវកម្មមិនទាន់ផ្តល់ផលចំណេញ អាចសាកនូវគន្លឹះទាំងនេះបាន…………………………………….

៦.៦.  គន្លឹះកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន……………..

៦.៧. គន្លឹះចំណាយតិចដើម្បីជួលបុគ្គលិក………………………………….

…………………………………………………………….

រៀបរៀង : អ៊ុក ប៊ុនហ៊ាង

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ​: Business Record

បោះពុម្ពលើកទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ពលើកទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌ កាកអំពៅ

ចំនួនទំព័រ : ២២២ ទំព័រ

បញ្ជាក់៖ រាល់ការ Copy យកអត្ថបទពី Business Record ទាំងអស់ សូមបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រភពឱ្យផង។ អរគុណ ដែលបានសហការ

​សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះ​ដើម្បីចំនេះដឹង :អានអត្ថបទ:


Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com